سنسور باد

سنسور باد ( TPMS)

سنسور باد سنسوری است که در انتهای والو روی رینگ نصب می شود و وظیفه آن نمایش میزان فشار باد و دمای تایر به راننده می باشد ، سنسور باد لاستیک اطلاعات را از طریق امواج رادیویی ارسال می نماید .

سنسور باد لاستیک 2 نوع میباشد : 1 - سیستم مستقیم (DTPMS) که اطلاعات را بصورت مستقیم از داخل تایر به گیرنده پشت داشبورد منتقل می کند  . و سیستم غیر مستقیم ( ITPMS) که هیچگونه درگیری فیزیکی با رینگ و تایر نداشته و میزان فشار باد تایر را از طریق سنسور هایی که روی سیستم ترمز ABS نصب شده اندارزه گیری می نمایدبه این صورت که کم شدن باد تایر موجب کاهش قطر لاستیک می گردد لاستیک کم باد برای طی مصافت یکسان با تایر های دیگر باید دور بیشتری بزند و از این طریق سیستم کاهش فشار باد را متوجه شده و به راننده اطلاع می دهد. ایراد سیستم غیر مستقیم ( ITPMS ) این است که در صورتی که 4 تایر با یک اندازه باد کم کند میزان فشار باد را نشان نمی دهد. داشتن سیستم (TPMS) از سال 2008 در آمریکا اجباری شده است در ایران از اواسط 1402  (شمسی ) تمامی خودرو های تولیدی طبق استاندارد های 85 گانه می بایست به سیستم TPMS مجهز باشند. طبق گزارش بزرگراه های آمریکا سالانه 533 تصادف منجر به مرگ در آمریکا اتفاق می افتد که 120 عدد آن مربوط به  کم بودن فشار باد تایر می باشد که با سیستم TPMS  می توان از بروز آن جلوگیری کرد.

سیستم TPMS از سنسور لاستیک ، گیرنده پشت داشبورد و چراغ هشدار روی داشبورد تشکیل شده است.

سنسور باد لاستیک از موارد زیر جلوگیری می کند :

1 - ترکیدن تایر و وقوع تصادف به میزان قابل توجه

2 - کاهش عمر مفید لاستیک ( به میزان 25 درصد )

3 - افزایش میزان مصرف سوخت

4 - کاهش هندلینگ خودرو ( تحت کنترل بودن خودرو )

5 - افزایش مصافت ترمز گیری

6 - کاهش کشش خودرو

زمان تعویض سنسور لاستیک : 1 - آسیب دیدگی سنسور و 2 - خرابی باطری سنسور می باشد .

سنسور و خودرو شاهین

سنسور باد لاستیک شاهین

سیستم TPMS شاهین سیستمی است که میزان فشار باد و دمای لاستیک را از طریق امواج رادیویی به داشبورد منتقل می کند و راننده را از کم بودن باد تایر مطلع می سازد تا از ترکیدگی تایر و بروز حادثه جلوگیری کند .

 

داشبورد شاهین با چراغ روشنTPMS
داشبورد شاهین با چراغ خاموش

علت روشن ماندن چراغ باد شاهین

هنگامی که باد تایر کم یا زیاد باشد و یا اطلاعاتی از سنسور به داشبورد منتقل نشود چراغ هشدار روشن می شود .

قطعات سنسور باد

سنسور باد تایر شاهین

این سنسور از اجزاء مختلفی تشکیل شده است که شامل : سنسور ، والو ، واشر لاستیکی ، واشر فلزی ، پیچ روی بدنه و سر والو می باشد .

بستن صحیح سنسور

والو و واشر لاستیکی از قسمت پایین و واشر فلزی و پیچ از قسمت بالا بسته می شود .

ترک زدن سنسور شاهین

بستن سنسور باد شاهین

گشتاور سفت کردن می بایست 4 نیوتن متر باشد که توسط ترکمتر اعمال می گردد .

نشتی باد

سنسور TPMS شاهین

پس از نصب سنسور می بایست از عدم نشتی اطمینان حاصل شود که توسط مایع صابون انجام می گیرد .

دفرمگی واشر سنسور باد شاهین

سنسور باد شاهین

پس از نصب سنسور باید دقت شود واشر لاستیکی آن فاقد دفرمگی باشد .

فاصله سنسور باد از رینگ

سنسور باد تایر شاهین

فاصله از رینگ می بایست حداقل 2 میلیمتر باشد تا در اثر حرارت به سنسور آسیب وارد نشود .

سنسور باد فلزی شاهین
سنسور لاستیکی شاهین

جهت کاهش احتمال نشتی می توان از والو لاستیکی بجای والو فلزی استفاده نمود.

جهت اطلاع از قیمت وارد لینک آبی بالا شوید .